Ontwikkeling van de corporate story voor de FOD Sociale Zekerheid

De sociale zekerheid maakt deel uit van het dagelijks leven van alle burgers. Het is ook een zekere trots voor ons land. Maar wat omvat dit concept en welke rol speelt de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid in dit domein? De FOD Sociale Zekerheid is een complexe organisatie die voortdurend in verandering is, vooral sinds de opeenvolgende staatshervormingen. Connect ondersteunde het communicatieteam bij het opstellen van hun corporate story.

Vraag

Hoewel het communicatieteam van de FOD Sociale Zekerheid goed op de hoogte is van haar missies en uitdagingen, ontbrak het hen aan een basisdocument, een "corporate story", om hun communicatiestrategie te sturen, prioriteiten te stellen en zich specifieker te richten tot hun stakeholders. De noodzaak voor zo’n leidraad is des te belangrijker omdat de FOD Sociale Zekerheid ook intern haar structuren aanpast. Sommige afdelingen zijn bekender bij het grote publiek dan andere, zoals de DG Personen met een Handicap. Daarom had de FOD Sociale Zekerheid een basisdocument nodig dat haar positie binnen het complexe systeem van de Belgische sociale zekerheid bepaalt.

Aanpak

We startten voor deze opdracht met interviews met sleutelfiguren van de FOD Sociale Zekerheid (voorzitter, directeurs, experts). Zij gaven ons inzicht in de lopende dossiers, domeinen, projecten, uitdagingen en belangen.

Voordat we de corporate story schreven, organiseerde Connect vier workshops met het communicatieteam van de FOD Sociale Zekerheid, evenals vertegenwoordigers van de DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties, de DG Personen met een Handicap en met het Directiecomité. De eerste workshop "Woordpiramide" identificeerde de 6 kernconcepten die de missies en het doel van de FOD Sociale Zekerheid het best definiëren. Tijdens een tweede workshop "Stakeholders" brachten de deelnemers alle belanghebbenden van hun organisatie en hun behoeften in kaart. Tijdens de positioneringsworkshop "Merkhuis", identificeerde het Directiecomité de kenmerken en functies van het merk "FOD Sociale Zekerheid". Ten slotte werkte het communicatieteam tijdens de laatste workshop "Actieplan" aan het identificeren van kernboodschappen op basis van prioritaire thema’s en stakeholders.

Resultaat

Op basis van alle input en materialen uit de interviews en workshops stelde Connect een corporate story voor aan het team van de FOD Sociale Zekerheid. Na enkele werkvergaderingen stelden we ook een reeks kernboodschappen op voor alle stakeholders. Hun doel is om de aandacht te vestigen op bepaalde aspecten, op maat van het publiek waaraan ze worden gericht. De kernboodschappen vormen een basis voor het werk van het communicatieteam, waardoor ze tijd kunnen besparen bij het selecteren van onderwerpen om over te communiceren, afhankelijk van het beoogde publiek.

Feiten & Cijfers

  • Dit is de eerste opdracht van Connect voor een federale overheidsdienst.
  • De sociale zekerheid bestaat uit 7 takken: rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziekteverzekering, gezinsbijslag, verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en jaarlijkse vakantie-uitkeringen. Elk van deze takken wordt beheerd door een aparte publieke instantie.
  • De FOD Sociale Zekerheid is de instantie die rechtstreeks het kunstenaarsstatuut in België beheert, evenals de rechten en uitkeringen voor personen met een handicap.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Stéphanie

cases

Man betaalt voor parkeren bij een parkeerautomaat in Breda
Case

Communicatieregie invoering betaald parkeren

Gemeente Breda

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland
Case

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland

SmartwayZ.NL

Sfeerfoto op de infomarkt over batterijpark Green Turtle in Dilsen-Stokkem
Case

Communicatie en omgevingsmanagement voor GIGA Storage Belgium

GIGA Storage Belgium