Communicatie- en participatietraject voor nieuwe groene stadswijk BREAD BREDA

Nadat de laatste eierkoeken waren gebakken, startte in 2022 de herontwikkeling van een voormalige bakkerijfabriek aan de Ettensebaan in Breda. Het terrein was al een tijdje in beeld als mogelijke locatie voor een nieuwe woonwijk. Twee ontwikkelaars, BPD en Van Agtmaal, voerden samen met eigenaar Dennenborgh een haalbaarheidsonderzoek uit naar de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk in het groen: BREAD BREDA. Waar het industriële karakter uit het verleden voelbaar blijft en de mensen uit de buurt welkom zijn. Connect ontwikkelde een stapsgewijze communicatie- en participatieaanpak. 

Vraag

Een nieuwe stadswijk biedt kansen voor Breda, maar heeft natuurlijk ook impact op omwonenden en bedrijven in de omgeving. De initiatiefnemers wilden daarom in gesprek met de verschillende belanghebbenden. Maar, het plan had begin 2022 nog geen naam. Connect kreeg de opdracht om allereerst een voorstel voor een passende projectnaam te doen. Vervolgens om een doordacht communicatie- en participatieplan te ontwikkelen en uit te voeren. We namen de Bredase participatieleidraad als uitgangspunt. Ons doel: mensen vroegtijdig meenemen en reacties ophalen zodat het gebiedsperspectief omgezet kon worden in een nóg beter plan voor de nieuwe wijk.

Aanpak

In een werksessie samen met de initiatiefnemers haalden we ingrediënten op voor een frisse en aantrekkelijke projectnaam. Na een creatieve vertaalslag, lanceerden we BREAD BREDA. Ook organiseerden we al vroeg een eerste informatiemarkt om mensen te informeren en de eerste reacties uit de omgeving te horen. Gebaseerd op deze reacties, de ambitie van de initiatiefnemers, een analyse van belanghebbenden en het gebruik van een segmentatiemodel ontwikkelden we vervolgens een plan met drie participatieniveaus:

  • Informeren. We lanceerden een projectwebsite met de mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen. Om mensen in de buurt op de hoogte te brengen, ontwierpen we ook een groot informatiedoek op locatie.
  • Raadplegen. We organiseerden een tweede informatiemarkt in de oude fabrieksbakkerij om in gesprek te gaan met mensen en hun reacties op de schetsen te horen.
  • Adviseren. Met een kleine groep direct omwonenden organiseerden we bewonersavonden om op specifieke thema’s door te kunnen praten. Op hen heeft de ontwikkeling de grootste impact.

Resultaat

Op basis van de inbreng tijdens het participatietraject hebben we tien thema’s gedefinieerd. De thema’s tekenden zich gedurende het proces steeds zichtbaarder af en zijn tussentijds telkens besproken en afgestemd met de initiatiefnemers, de stedenbouwkundige, landschapsarchitect en deskundigen op het gebied van milieu zodat ze – zo goed als mogelijk – verwerkt konden worden in de schetsen. In een volgende fase fungeren de thema’s als vertrekpunten die verder uitgewerkt worden.

Alle ondernomen activiteiten en de opgehaalde inbreng verwerkten we in een participatieverslag dat voldoet aan de Bredase participatieleidraad. Het participatieverslag was een van de slotstukken van de haalbaarheidsfase, en werd als bijlage ingediend bij de ontwikkelingsvisie.

Facts & Figures

  • In de mogelijk nieuwe groene stadswijk is ruimte voor circa 350 woningen, zowel koop als huur.
  • De informatiemarkten werden bezocht door ruim 120 omwonenden en geïnteresseerden.
  • De laatste gebiedsnieuwsbrief werd naar zo’n 300 mensen verzonden.
  • Het participatietraject leidde tot 10 vertrekpunten voor de mogelijke verdere ontwikkeling.

Bij BREAD BREDA hebben we ervoor gekozen om in een vroeg stadium een informatiemarkt te organiseren, zowel om omwonenden te informeren als om reacties op te halen op de plannen. Deze reacties zijn zoveel mogelijk meegenomen in de planvorming van de nieuwe stadswijk.

Heleen Ferdinandusse, communicatieadviseur/projectleider bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Heleen

cases

Communicatie en participatie dijkversterking Limburg (NL)
Case

Communicatie en participatie dijkversterking Limburg (NL)

Waterschap Limburg

Bereikbaarheidsadvies op maat van bewoners en handelaars
Case

Bereikbaarheidsadvies op maat van bewoners en handelaars

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant
Case

Communicatiestrategie en campagne voor een ‘Veiliger Thuis’ in Midden-Brabant

Veilig Thuis Midden-Brabant