20% minder CO₂ samen met alle Vilvoordenaren

Vilvoorde ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Daarmee engageerde het zich om te streven naar 20 procent minder CO₂ tegen 2020. Om deze doelstelling te halen, ontwikkelde de stad Vilvoorde een klimaatactieplan. Connect staat sinds eind 2016 in voor communicatiebegeleiding van dit plan.

Vraag

Om de uitstoot van CO2 met 20 procent te verminderen, moet iedereen mee zijn. Hoe mobiliseer je een hele stad om mee te werken aan een beter klimaat? Met andere woorden: hoe bereik je een collectieve duurzame gedragsverandering?

Aanpak

Om geitenwollensokkenclichés te vermijden, legden we de nadruk op concrete (financiële) voordelen van klimaatneutraal denken en leven. Zo vond onder meer een klimaatweek plaats met workshops en filmvoorstellingen, plaatsten we klimaatbewuste ondernemingen in de kijker en werd een scholenpakket ontwikkeld.

Klimaatneutraal mag ook eens plezant zijn!

Resultaat

De lancering van de campagne maakte de klimaatambitie van de stad bekend bij iedere Vilvoordenaar. Dat gebeurde via de Klimaatweek, maar ook via een Klimaatkrant in elke brievenbus. Opeenvolgende campagnegolven zorgen voor blijvende activering en engagement.

Facts & Figures

  • Tijdens de Klimaatweek werden 1.000 klimaatneutrale cupcakes verspreid.
  • 155 middelbare scholieren zagen Before the Flood, de klimaatdocumentaire van Leonardo DiCaprio.
  • Bij aanvang van het project vond een klimaatdebat plaats met onder andere Nic Balthazar en burgemeester Hans Bonte.
20% minder CO₂ samen met alle Vilvoordenaren 20% minder CO₂ samen met alle Vilvoordenaren 20% minder CO₂ samen met alle Vilvoordenaren 20% minder CO₂ samen met alle Vilvoordenaren