Communicatieaanpak voor duurzaamheidsprogramma gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw werkt de komende jaren samen met inwoners, ondernemers en partners aan een gezonde en groene leefomgeving waarin ongelijkheid wordt aangepakt. Het actieprogramma Global Goals Maasgouw vormt de basis voor de vele activiteiten die vanuit dit doel in Maasgouw plaatsvinden. Samen met het team communicatie en leden van het programmateam Global Goals stelde Connect een verbindend verhaal op en ontwierp een meerjarige communicatiestrategie. Daarnaast hielp Connect het team communicatie bij het opstellen van een realistische planning en het bepalen van de benodigde rollen binnen het communicatieproces zodat dit ambitieuze programma behapbaar blijft voor het relatief kleine team.

Vraag

Maasgouw wil een beweging op gang brengen van inwoners, ondernemers, vrijwilligers, ambtenaren en bestuurders die samen bouwen aan een nog groener, gezonder en socialer Maasgouw van de toekomst. Waarbij iedereen zich bewust is van het feit dat wat zij doen en laten, verder reikt dan de gemeentegrens. Om dat te bereiken is meer nodig dan een folder of een pagina op de gemeentelijke website. Aan Connect dan ook de vraag om een communicatieaanpak te maken die de verschillende initiatieven met elkaar verbindt en mensen binnen de muren van het gemeentehuis en daarbuiten enthousiasmeert mee te doen. De communicatieaanpak moet meerdere jaren toepasbaar zijn, passen bij het DNA van de gemeente en werkbaar zijn voor een relatief klein team communicatieprofessionals binnen de gemeente.

Aanpak

Uit grondige deskresearch en een serie interviews met inwoners, ambtenaren en bestuurders werd duidelijk wat de ambities zijn, welke kansen en bedreigingen er zijn en waar de energie zit. De opgehaalde inzichten vormden de bouwstenen voor een verbindend en enthousiasmerend verhaal dat Connect samen met het team communicatie en leden van het programmateam Global Goals opstelde. Vervolgens bepaalden we met het team de communicatiedoelen en inventariseerden we de communicatieve mijlpalen tot en met medio 2022. In een interactieve sessie bepaalden we met elkaar de prioriteiten en tekenden we letterlijk de acties op een tijdlijn uit.

Resultaat

Connect ontwikkelde een routekaart die de gemeente helpt bij het creëren van draagvlak, betrokkenheid en eigenaarschap. De routekaart bevat een verbindend verhaal, een meerjarige communicatiestrategie, een actieplan communicatie en een advies voor de organisatie van het communicatieproces. Naast de onderdelen uit de routekaart schreef Connect twee interviews en vulde Connect de toolkit voor ambassadeurs. Ook zorgde Connect voor een herkenbaar label om alle communicatie-activiteiten visueel met elkaar te kunnen verbinden.

Facts & Figures

  • De gemeente Maasgouw in Limburg (NL) heeft 23.947 inwoners.
  • We spraken in de interviews met 20 personen.
  • De gemeente Maasgouw focust zich binnen de Global Goals op zes thema’s waaronder de energietransitie, sociale inclusie en circulaire economie.
  • Maar liefst 41 communicatiemomenten werden verzameld gedurende de opdracht waarmee de gemeente Maasgouw met de Global Goals kan aanhaken op nationale en lokale initiatieven.

De adviseurs van Connect hebben zich de specifieke en soms lastige materie van de Global Goals en de rol van de gemeente hierin, goed eigen gemaakt. Vanuit hun communicatie-expertise kwamen zij met duidelijke en bruikbare adviezen. Ook over de presentatie aan bestuurders waren wij te spreken!

Roger Huntjens, programmamanager Global Goals gemeente Maasgouw

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Lien

cases

Communicatie- en stakeholderbegeleiding voor werken aan de R4 West en Oost (R4WO)
Case

Communicatie- en stakeholderbegeleiding voor werken aan de R4 West en Oost (R4WO)

De Werkvennootschap

Communicatievisie A2 Deil-Vught verbindt partners en regio’s
Case

Communicatievisie A2 Deil-Vught verbindt partners en regio’s

Provincie Noord-Brabant, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Communicatie- en participatiebegeleiding van mobiliteit- en omgevingsprojecten voor Stad Hasselt
Case

Communicatie- en participatiebegeleiding van mobiliteit- en omgevingsprojecten voor Stad Hasselt

Stad Hasselt