Communicatieadvies en branding voor Gentspoort

De Vlaamse overheid wil de komende jaren enkele lastige verkeersknooppunten in Gent ontwarren. Tien kilometer aan nieuwe tramlijnen zal het noorden met het zuiden van de stad verbinden. Met tunnels onder Heuvelpoort en Dampoort rijden auto’s vlot ondergronds en komt er bovengronds ruimte voor voetgangers, fietsers en de openbare ruimte. De Werkvennootschap zet de komende jaren haar schouders onder dit grote project. Sweco Belgium werkt de gedetailleerde plannen uit. En Connect begeleidt de communicatie. Samen vormen de drie partijen het Gentspoort-team. 

Vraag

Gent Dampoort en vertrammingen’, ‘Tramlijn 7’, het waren tijdens de laatste twintig jaar maar enkele namen van de meer dan 70 deelstudies om van Gent nog meer een leefbare en bereikbare stad te maken. Het was dus hoog tijd om al die studies met elkaar te verenigen in één project voor de Gentenaars en Gentgebruikers. Maar voor de werken van start gaan, moet het projectgebied en de plannen uit verleden worden geanalyseerd, het ontwerp worden uitgetekend en goedgekeurd en een aannemer worden aangesteld. En dat is een hele uitdaging. Ook op communicatievlak:

  • Want hoe zorg je ervoor dat de man in de straat het totaalproject leert kennen terwijl hij de eerste jaren nog geen werken in het straatbeeld ziet?
  • Hoe breng je zo’n complex verhaal naar het brede publiek?
  • Hoe maak je de omgeving warm voor zulke grote veranderingen?
  • En hoe creëer je een vlotte, transparante samenwerking tussen alle stakeholders?

Aanpak

Om ervoor te zorgen dat Gentenaars en Gentgebruikers het project leren herkennen, ontwierpen we een opvallende naam en een frisse projecthuisstijl. We stellen het complexe verhaal aan hen voor door het op te delen in drie behapbare informatieniveau’s. We communiceren over de grote lijnen, lichten de onderdelen tramlijnen, tunnels en betekenisvolle plekken toe en delen het projectgebied op in zones om te vertellen wat er zal veranderen.

De omgeving bereiden we voor via een mediamix van eerlijke, positieve en transparante communicatie. Maar in zo’n groot infrastructuurproject is een heldere informatiestroom alleen niet genoeg. De inwoners mogen hun zegje doen in een heus participatietraject. Zo is het niet alleen een project voor de omgeving maar ook met de omgeving.  

Die uitgebreide aanpak kunnen we alleen realiseren door een nauwe samenwerking met elkaar, met de partners De WerkvennootschapStad GentDepartement Mobiliteit & Openbare WerkenAgentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse WaterwegNMBSDe LijnInfrabelSynductisFarys en Aquafin en met alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Resultaat

Via een aantal verkennende workshops doopte het team het project om tot Gentspoort. Gentspoort kreeg vervolgens een echte smoel met een allesomvattende huisstijl, logo, en baseline. Daarmee was de steen gelegd om het project voor te stellen aan het brede publiek. De stuurgroep van alle partners ondertekenden de ambities voor het project op het startevent, gevolgd door de Gentspoort meerdaagse, zes infomomenten verspreid over de stad. Sindsdien maakten Gentenaars en Gentgebruikers via een brede mix van online en offline communicatiemiddelen uitgebreid kennis met Gentspoort, van een website, digitale nieuwsbrieven en socialemediaberichten tot een authentieke infokrant en een tramstel met lokale kunstOok zette het Gentspoort-team heel wat participatiemomenten op poten. In denktanks met burgervertegenwoordigers en werkateliers kon  iedereen zijn ideeën of feedback kwijt. De analysefase is achter de rug. De synthesenota geeft een overzicht van de verzamelde ambities, knelpunten, kansen en participatie-aanpak. Nu staat de ontwerpfase voor de deur. Ook in die fase blijft het Gentspoort-team inzetten op brede, transparante communicatie en participatie. 

Facts & Figures

  • 76 000 Gentenaars kregen de infokrant.
  • De Gentmeerdaagse lokte 250 bezoekers.
  • Gentspoort zorgt met 10 kilometer aan nieuwe tramlijnen voor slim en aantrekkelijk openbaar vervoer. De Vlaamse Regering maakte 780 miljoen euro vrij voor het project.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Iris

cases

Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg (NL)
Case

Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg (NL)

Provincie Nederlands Limburg

Informatie- en dialoogmarkt Rondweg Asse
Case

Projectcommunicatie nieuwe rondweg in Asse

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Communicatieaanpak voor duurzaamheidsprogramma gemeente Maasgouw
Case

Communicatieaanpak voor duurzaamheidsprogramma gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw