Communicatievisie A2 Deil-Vught verbindt partners en regio’s

Het is de oudste en op een na langste snelweg van Nederland: de A2 brengt je van Amsterdam tot Maastricht. Maar tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught dreigt een van de grootste fileknelpunten van Nederland te ontstaan. Verschillende partners werken binnen het programma A2 Deil-Vught samen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Niet alleen door extra asfalt, ook door in te zetten op andere vormen van reizen. De partners zetten zich in voor een succesvolle aanpak met maatregelen op de korte en lange termijn voor diverse doelgroepen waaronder reizigers, werkgevers en logistieke partijen. Connect denkt mee en zet de ideeën om in concrete acties en bruikbare tools.

Vraag

Binnen het programma werken zes partners samen: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zo’n project in goede banen leiden met meerdere grote partners en een groep projectleiders voor individuele maatregelen is niet eenvoudig. Daarover eenduidig en begrijpelijk communiceren net zomin. Iedereen bekijkt het project door zijn eigen bril. Dus hoe ga je versnippering van de communicatie tegen? Hoe hou je mensen bij je in het verhaal? Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant wenste een communicatief kader, dat leidt tot meer samenhang, met een helder geformuleerde kernboodschap en praktische handvatten voor de uitvoering. Met veel enthousiasme sprong Connect op deze kar. 

Aanpak

Geen pak papier, maar een praatplaat op A3. Dat is hoe we de visie helder en bondig presenteerden. Voorop de inhoud van communicatie en achterop, zeker zo belangrijk, de organisatie. Centraal stond een cementmolen, die de drie elementen voor meer samenhang visualiseerde: een gezamenlijke boodschap, helderheid over de afzender en structurele zichtbaarheid. We kregen met de praatplaat alle betrokkenen weer op één (verhaal)lijn. Van programmamanager, tot omgevingsmanager, woordvoerder en communicatieadviseur: één programma, één boodschap. We zorgden voor overlegstructuren, zodat alle partners over dezelfde juiste en actuele informatie beschikken. Daarnaast stimuleren we de partners om elkaar te versterken en informatie te delen.

Resultaat

Het veld van de externe én interne stakeholders is behoorlijk uitgebreid. Als strategisch partner zitten we aan tafel bij de verschillende overleggen. We adviseren bij de te maken keuzes en over het inzetten van doeltreffende communicatiemiddelen. Zo bouwden we de communicatie uit tot wat het vandaag is: gerichte kennisdeling, een samenhangend team, een actuele programmawebsite, stijgende sociale mediaresultaten, een periodieke nieuwsbrief, een goedgevulde toolbox en drukbezochte infomomenten.

Facts & Figures

  • 6 partners werken samen in het programma.
  • Het pakket voor de korte termijn bestaat uit meer dan 20 maatregelen.
  • Voor het programma is door de partners meer dan 900 miljoen euro uitgetrokken.
  • De nieuwsbrief belandt bij meer dan 850 personen in de inbox

Door de krachten van de zes partijen te bundelen, bereiken we véél meer. Samen met Connect hebben we de fundamenten gelegd voor de sterke programmacommunicatie. Die basis gebruiken we iedere dag om samen het grote plaatje te brengen, intern en extern.

Gert Sanders, programmamanager A2 Deil-vught

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Positionering en communicatieadvies voor de bouw van nieuwe gebouwen
Case

Positionering en communicatieadvies voor de bouw van nieuwe gebouwen

BPI Real Estate - Immobel - Whitewood

Communicatie bij wegenwerken in West-Vlaanderen
Case

Communicatie bij wegenwerken in West-Vlaanderen

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners
Case

Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant