Draagvlakcommunicatie voor versterking dijken in Limburg (NL)

Het is mooi wonen, werken en ontspannen aan de Maas. Tot het water stijgt. In 1993 overstroomden grote delen van NederlandsLimburg, goed voor 254 miljoen oude Nederlandse gulden aan schade. De Maas zal in de toekomst steeds meer water afvoeren door de klimaatverandering. Waterschap Limburg werkte dan ook aan het versterken en verleggen van dijken. Dat betekent in gesprek gaan met de omgeving, maar ook keuzes maken. En deze keuzes goed uitleggen. Connect ondersteunt Waterschap Limburg met het ontwikkelen en uitrollen van een gedragen communicatiestrategie.

Vraag

Waterschap Limburg werkt aan een veilig Limburg in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Binnen dat programma werken de Rijksoverheid en waterschappen in Nederland intensief samen om het land te beschermen tegen overstromingen. De daarin vooropgestelde dijkversterkingen hebben echter een grote impact op de omgeving. Een goede afstemming en samenwerking met de omgeving zijn dan ook cruciaal voor het programma. Zonder draagvlak komen de projecten immers niet van de grond.  Dit vraagt om doordachte en zorgvuldige communicatie. Sinds 2018 werkt Waterschap Limburg voor de communicatiestrategie en -uitvoering samen met Connect.

Aanpak

Samen met de communicatieprofessionals, omgevingsmanagers, het ingenieursbureau en het management van Waterschap Limburg ontwikkelde Connect de bouwstenen voor het basisverhaal van de dijkversterkingsprojecten. We besteedden hierbij de nodige aandacht aan de persoonlijke verhalen van bewoners. Zo tonen we de impact van de dijkversterkingen op de mensen die achter de dijken wonen en werken. Daarnaast werken we aan een proactieve informatievoorziening, met veel aandacht voor video, toegankelijke teksten en persoonlijke communicatie tijdens informatieavonden.

Connect werkt voor het Waterschap met junior, medior en senior communicatieadviseurs. Dit doen we vanuit onze vestigingen in Hasselt en Eindhoven, maar ook vanuit het kantoor van Waterschap Limburg in Roermond. We doen dit in nauwe samenwerking met het communicatieteam van het Waterschap. 

Resultaat

We ontwikkelden samen met het Waterschap en de omgevingsmanagers een gedragen communicatiestrategie. Deze strategie vormt de basis voor de communicatie naar de 60.000 betrokken bewoners. Sterker nog, we betrekken hen bij het volledige proces. Dit doen we door informatie- en inloopbijeenkomsten, het vertalen van technische materie in verstaanbare infographics en het maken van publieksvideo’s. In de verschillende communicatieproducties staan het belang van dijkversterkingen voor de burger en de omgeving en een herkenbare en menselijke uitstraling centraal.

Facts & Figures

  • Bij hoogwater bedreigt de Maas zo’n 60.000 directe omwonenden in Nederlands-Limburg.
  • Daarom werkt het Waterschap via de programma’s Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Maaswerken op 31 plaatsen aan dijkversterkingsprojecten.
  • In totaal wordt er zo’n 100 kilometer dijk verhoogd, verstevigd of verlegd.
  • Binnen het HWBP vormt Waterschap Limburg samen met 11 bestuurlijke partners de stuurgroep, die instaat voor het geven van formeel advies rond dijkversterkingsprojecten.

Het is goed wonen, werken en ontspannen aan de Maas. En dat houden we graag zo.

Team van Waterschap Limburg

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Eefje

cases

Case

Werfcommunicatie voor City 2, het grootste winkelcentrum in Brussel

AG Real Estate

Case

Marketingplan voor het grootste en tofste bos van Vlaanderen

Bosland

Case

Intensieve werf- en stakeholdercommunicatie voor A2-tunnel Maastricht

A2-tunnel Maastricht