Heldere project- en omgevingscommunicatie voor bewoners

Het Agentschap Wegen en Verkeer is een belangrijke schakel binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Het beheert zo’n 7.000 kilometer gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 kilometer fietspaden in heel Vlaanderen. Maar werken aan die wegen brengt ook heel wat hinder en vragen met zich mee. Daarom ondersteunt Connect sinds augustus 2018 de provinciale afdeling in Vlaams-Brabant met haar project- en omgevingscommunicatie.

Vraag

Veel gewestwegen in Vlaanderen lopen door centrum-, handels- en woonzones. De hinder die met werken aan deze infrastructuur gepaard gaat, is vaak aanzienlijk. Tijdige en correcte informatie naar bewoners, handelaars, ondernemers en gemeenten overbrengen, is dan ook een streefdoel voor Wegen en Verkeer.

Aanpak

Met een intensieve frontoffice-inzet van 2 tot 3 dagen per week ondersteunt een adviseur het communicatieteam van de afdeling in Vlaams-Brabant. Omwonenden informeren we voor de start van de werken met een brief of folder in de bus. Hierin leggen we uit waarom de werken nodig zijn, wat ze inhouden en wat de gevolgen zijn voor de buurt. Diezelfde informatie vertaalt Connect ook naar andere communicatiedragers zoals de website, persberichten en het kaartmateriaal dat moeilijke informatie visualiseert. Bij grote projecten van lange duur informeren we de burger via fysieke of digitale informatieavonden. Op regelmatige tijdstippen versturen we een digitale nieuwsbrief over de voortgang van de werken.

Resultaat

Dankzij een constante stroom van informatie naar omwonenden en handelaars creëren we begrip voor de noodzakelijke wegenwerken die Wegen en Verkeer uitvoert. Op plaatsen waar hinder en overlast onvermijdelijk zijn, verzachten we met heldere en eerlijke communicatie de spreekwoordelijke pijn.

Facts & Figures

  • We communiceren via 70 webpagina’s over de projecten in uitvoering
  • We publiceerden de eerste informatiekranten van Wegen en Verkeer
  • De informatieberichten op Hoplr over het project Leuven Noord haalden al 150.000 views
  • De allereerste Facebook Live van het Agentschap Wegen en Verkeer bereikte meer dan 45.000 mensen.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Wouter

cases

Debatfestival Beleidsplan Ruimte Limburg (BE) zorgt voor draagvlak
Case

Debatfestival Beleidsplan Ruimte Limburg (BE) zorgt voor draagvlak

Provincie Limburg

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland
Case

Communicatiebegeleiding voor SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland

SmartwayZ.NL

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België
Case

Lancering kilometerheffing voor vrachtwagens in België

Satellic