Communicatiebegeleiding voor Lob van Gennep

De ‘Lob van Gennep’ is een van de vele dijkversterkingsprojecten van Waterschap Limburg. Bijzonder aan dit project is dat het niet alleen moet zorgen voor een betere bescherming tegen hoogwater, maar dat ook de waterbergende functie van het gebied moet verbeteren. Connect ondersteunt het projectteam in de communicatie rondom dit complexe project.

Vraag

De nieuwe wettelijke waterveiligheidsnorm bepaalt dat er hogere en sterkere dijken moeten komen bij de Lob van Gennep. Het feit dat het gebied tegelijkertijd ook haar waterbergende functie moet behouden, zorgde voor onrust onder de bewoners. Het project is veelbesproken: tijdens de zomermaanden was er flink wat negatieve publiciteit over de Lob van Gennep. Connect werd gevraagd om de scheefgetrokken beeldvorming over het project te herstellen. 

Aanpak

Allereerst dreef Connect de communicatie-inspanningen op om zo de bewoners van het gebied beter te informeren over waarom het project nodig is. Dat informeren gebeurt via een brede middelenmix: offline via berichten in huis-aan-huisbladen en een informatiekrant. Online via de website, nieuwsbrieven en een social media-campagne. In verschillende videoproducties, waaronder animaties en een videoreeks genaamd ‘Lob Actueel’, lichten we het ‘waarom’ van het project toe en beantwoorden we veelgestelde vragen. 

Naast deze brede informatievoorziening, treedt het project ook uitgebreid in gesprek met mensen in het gebied. Dat gebeurt onder meer via informatieavonden en -markten, maar ook via keukentafelgesprekken, inloopspreekuren en sociale media. 

Resultaat

De intensivering van de communicatie en interactie zorgt voor steeds meer nuance in het debat. Langzaamaan verschuift de nadruk van onrust naar actief meedenken. Gesprekken met de omgeving leidden bijvoorbeeld tot in totaal 12 mogelijke oplossingsrichtingen voor het gebied. De drie meest kansrijke opties worden nu verder onderzocht. Pas in 2024 gaat de schop in de grond. Tot die tijd blijft het project in elke stap van het proces intensief in gesprek met de inwoners van het gebied. 

Facts & Figures

  • 7.000 inwoners verspreid over 5 dorpen.
  • 8 initiatiefnemers: gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
  • 160 miljoen euro is vrijgemaakt voor het project.
  • Gemiddeld +/- 3.500 views voor videoreeks ‘Lob Actueel’.

Door de communicatie-inspanningen te intensiveren, ontstond er meer ruimte voor nuance en open gesprekken.

Pieter Vanheeswijck, Senior Communications Advisor bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Rutger

cases

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken
Case

Brabants militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken

Alliantie Zuiderwaterlinie

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT
Case

Omgevingsmanagementplan voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT

TenneT

Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg (NL)
Case

Strategisch communicatiekompas voor de Sociale Agenda 2025 van Limburg (NL)

Provincie Nederlands Limburg