Introductie van het Brabant Outcomes Fund

De provincie Noord-Brabant is rijk aan bijzondere ondernemers. Ondernemers die de economische kracht als middel gebruiken om aan een betere samenleving te bouwen. Een samenleving die open, inclusief en groen is. De potentie van deze ondernemers is enorm, maar de uitdagingen zijn dat helaas ook. In 2018 besloot de provincie daarom te experimenteren met een nieuw fonds, om de barrières voor deze ondernemers weg te nemen. Connect verzorgt sindsdien de communicatie.

Vraag

In deze eerste ronde van het Brabant Outcomes Fund maakt de provincie Noord-Brabant een leerzame expeditie door. Een ontdekkingstocht naar een nieuwe manier van financieren, voor een mooiere provincie. Waarin de overheid, ondernemers én investeerders een actieve rol pakken. En waarin ondernemers hun maatschappelijke impact kunnen opschalen! Connect werd gevraagd om de communicatie in deze fase te verzorgen. De doelstellingen liepen daarbij uiteen van het werven van geïnteresseerde ondernemers en maatschappelijk betrokken investeerders voor de eerste ronde, tot het creëren van draagvlak en het delen van leerervaringen ten behoeve van een vervolg van het fonds.

Aanpak

‘Leren door te doen’, in plaats van ‘nadenken over wat zou kunnen werken’ is de filosofie binnen het Brabant Outcomes Fund. Die vrijheid kreeg ons communicatieteam ook. Na een korte verkenningsfase over de communicatieve kaders, staken we al snel de handen uit de mouwen. Zo ontstonden binnen enkele maanden een kernboodschap, website, social media-kanalen en een reeks van filmpjes en interviews. Een pragmatische aanpak dus, waarbij we tussentijds de resultaten kritisch evalueerden met de opdrachtgever en onze aanpak bijstuurden waar nodig.

Resultaat

Vlak voor Kerst in 2018 was het zover. De open oproep werd gepubliceerd. Ondernemers die hun meervoudige waarde wilden opschalen in Brabant werden uitgenodigd voor het Brabant Outcomes Fund. Het animo bleek groot; maar liefst 82 ondernemers meldden zich. Het werd hoog tijd om keuzes te maken, want er was plek voor vijf ondernemers. In de zomer van 2019 werden ondertekenden vier ondernemers hun contract met een stichting van investeerders.

 Om de geleerde lessen te delen, werd bovendien eind 2019 een magazine gepubliceerd. En daar blijft het niet bij. Omringd door het enthousiasme van ondernemers, investeerders en provinciemedewerkers zet het Brabant Outcomes Fund de eerste stappen naar een vervolgronde. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de thema’s energiearmoede, vernieuwende woonvormen en circulaire economie.

Facts & Figures

  • 82 ondernemers schreven zich in voor de eerste pilot
  • 3 investeerders verenigden zich in een stichting van investeerders
  • De pilot van het Brabant Outcomes Fund resulteerde in 4 ondertekende contracten
  • Voor de pilot was € 1.000.000,- investeringsgeld beschikbaar

Grafisch werk: Maan 
Fotografie: Marc Bolsius

Het Brabant Outcomes Fund slaat de taalbrug tussen de overheid, investeerders én ondernemers.

Juul Franssen, Senior Communications Advisor bij Connect

Meer weten over deze case?

Neem contact op met Tessa

cases

Case

Communicatieondersteuning bij de mobiliteitsuitdaging van 5 Vlaamse vervoerregio’s

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Case

20% minder CO2 samen met alle Vilvoordenaren

Stad Vilvoorde

Case

Communicatiestrategie voor het federale gezondheidsnetwerk EBP

EBP